Benli Sultan Hazretleri

Kastamonu

(d.? / ö.?)

Asıl adı Muhyiddin olan ve on beşinci asırda yaşadığı sanılan Benli Sul­tan Hazretleri'nin kabri, Kastamonu merkez ilçesine bağlı Hamal köyüne bir saat uzaklıkta, bir yamaç üzerinde, Ilgaz Dağı ormanlarının eteklerin­de bulunan türbesindedir. Bayramiyye tarikatına mensup olan Şeyh Muhyiddin Efendi Hazretleri, uzun yıllar bölgede İslamiyet'i yaymaya çalışmış ve pek çok talebe yetiştir­miştir. Sağlığında büyük şöhrete kavuştu. Tekkesine meşruta ve gelir kaynağı olarak birçok vakıflar yapıldı. Bu husus halen vakıflar idaresinin kayıtlarında görülmektedir. Çok güzel inşa edilmiş cami ve türbe ile birlikte Misafirhane kargir ola­rak yapılmıştır. Günümüzde bölge halkı tarafından ziyaret edilmektedir.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.