TEZVEREN DEDE HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1737)

Arifler kutbu bir zattır. Asıl adı, Şeyh Ali Efendi'dir. Türbesi, Divanyolu'nda, İkinci Sultan Mahmud civarındadır. 1280 (m.1863) yılında Tevfik Raif Efendi adında bir memur tarafından tamir ettirilmiş, nakit olarak o devrin rayicine göre üç bin kuruş vakfiye verilip, Köprülü Camii imamı Hafız Mustafa Efendi de türbedar tayin edilmiştir. Çemberlitaş civarındaki Atik Ali Paşa Camii'nde haftanın belirli günle­rinde vaaz verirmiş. Onun vaazını dinleyen öyle bir kalp huzuru içinde içi dışı nurlanmış olarak camiden çıkarmış ki, yolda rastlayanlar o kimseye: "Yüzün gözün nurlanmış. Galiba Şeyh Ali Efendi'nin vaazından ge­liyorsun?" demekten kendini alamazmış. 1150 (m.1737) yılından önce vefat eden şeyhlerden olduğu anlaşılmış ise de hakkında daha fazla bilgiye rastlanamamıştır. İstanbul halkının vaktiyle çok ziyaret ettiği ve adaklar adadığı bir türbe olarak tanınır.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.