Muhammed Ma’sum Hazretleri

Van

(d.1880 / ö.1942)

Büyük âlim ve velilerdendir. Arvas'ta doğmuştur. 1361 (1942) yılında yine Arvas'ta vefat etmiştir. Kabri, mübarek babası Seyyid Fehim Arvasi Hazretleri'nin kabrinin yanındadır. Çok zeki, kâmil, arif bir zattı. Önce Arvas medreselerinde babasının terbiyesinde ve derslerinde bulundu. Sonra Başkale medresesine, Seyyid Abdülhakim Arvasî Hazretleri'nin medresesine gitti ve iki yıl bu medresede okudu. Bölgede bulunan muhtelif medreselerde tahsilini sürdürüp 1899 yılında icazet almaya hak kazandı. Bu tarihte Adilcevaz medresesinde müderris oldu. 1910 yılında Adilcevaz müftülüğüne tayin olundu. Seyyid Muhammed Ma'sum Efendi, Birinci Cihan Harbi'nde, milis kuvvetleri ile savaşta büyük yararlık göstermiştir. Van Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin kurucuları arasında bulunarak İstiklal Savaşı’nı desteklemiştir. Savaş so­nunda Van milletvekili olarak davet olunduysa da bu görevi kabul etmemiştir. Seyyid Abdülhakim Arvasî Hazretleri'nin en değerli ve güven duyduğu yakınlarından idi. Bazı işlerini cinlerin gördüğü bilinmektedir. Kızları Nuriye, İsmet ve Atiyye Hanımlar'dır. Oğulları, Seyyid Muhammed Bakır, Konya'da vefat etti. Ankara Bağlum da medfundur. Seyyid Muhammed Selim, Arvas'ta medfundur. Seyyid Selahaddin Maraş'ta vefat etti. Seyyid Abdülhakim İstanbul'da vefat etti. Seyyid Taha Mekke'de vefat etti. Cennetü'l-Mualla kabristanında medfundur. Diğer oğulları Seyyid İbrahim, Seyyid Bedreddin ve Seyyid Muhammed Emin Garbî Efendiler'dir.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.