SEYYİD VELAYET EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.1451 / ö.1522)

Anadolu'da yetişen büyük Allah dostlarındandır. Allah Resulü’nün so­yundan olup, seyyiddir. Adı Seyyid Velayet b. Seyyid İshak'tır. 855 (m.1451) yılında Bursa'ya bağlı Kirmastı (Mustafakemalpaşa) ilçesinde doğdu. 928 (m.1522) yılında İstanbul'da vefat etti. Evinin yakınında bulunan mescitte def­nedildi. Zamanın meşhur âlimlerinden zahir ilimleri tahsil etti. Hocalarından Şeyh Ahmed Hazretleri'nin kızıyla evlendi. Tasavvuf yolunda kemale erişip, irşatla görevlendirildi. 1475 yılında hacca gitmek üzere yola çıktığında Mısır'a uğradı. Orada Şeyh Seyyid Vefa b. Seyyid Ebu Bekir Hazretleri'nin sohbetleri­ne katıldı. Kendisinden hilafet alıp, Mekke'ye gitti. Burada birçok büyük zatla görüşüp kendilerinden yararlandı. Bu sırada annesi İstanbul'da vefat etti. Babası da yine 1481 yılında İstan­bul'da vefat etti. Babasının vefatından 42 gün sonra Fatih Sultan Mehmed Han vefat etti. Seyyid Velayet, üç defa haccetti. Kanunî döneminde, 73 yaşında iken İs­tanbul'da vefat etti. Cenaze namazını Zembilli Ali Efendi kıldırdı. Vasiyeti ge­reği evinin yakınında bulunan mescidin bahçesine defnedildi. Derviş Muhammed adındaki oğlu yerine postnişin oldu. Oğlu Derviş Muhammed Efendi de 942 (m.1535) yılında vefat etti. Babasının yanına defnedildi. Sağlığında birçok kerametleri görülmüş, irşada susayanlar irfan pınarın­dan kana kana içmişlerdir.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.