Seyyit Ahmet Sünneti Hazretleri

Kastamonu

(d.? / ö.1459)

On beşinci yüzyılda Kastamonu'da yetişen büyük velilerdendir. Halvetiyye tarikatının Pir Şa'ban-ı Veli Hazretlerinin önceki piri ve Şa'ban-ı Veli Dergâhı’nın ilk banisidir. 1459 yılında vefat ettiği tahmin edilen Seyyid Ahmed Sünneti Hazretleri'nin kabri, Şa'ban-ı Veli Dergâhı’nda, daha önce kendi adını taşıyan, yıkıldıktan sonra III. Murad Han'ın hocası tarafından yaptırılan caminin güney ön kısmında bulunmaktadır.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.