CEBE ALİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.?)

Mısır Memlükleri'nin meşhur sultanı Kalavun'un hocası idi. İstanbul'un fethinde bulunmak üzere Anadolu'ya geldi. Bursa'da büyük velilerden Zeyneddin Hafi Hazretleri'ne talebe oldu. Gösterişe ve dünya malına zerre kadar değer vermezdi. Üzerine at çulundan bir cebe giydiği için adı Cebe Ali olarak kalmıştır. "Cebe" kelimesini topçuluk mesleği olarak yorumlayanlara göre de fetih sırasında Topçu olarak görev yaptığı için bu unvana layık görüldüğü bildirilmiştir. İstanbul'un fethi sırasında Ekmekçibaşılık görevi yaptığı da hakkında gelen rivayetler arasındadır. Rivayete göre, çalıştırdığı fırından, her gün binler­ce kişiye pembe gül renginde ekmek yetiştirirdi. İstanbul'un fethine beraber geldiği üç yüz kadar Zeyniddin Hafi Hazretleri'nin müridiyle birlikte Cibâli'den şehre girdikten sonra şehit düştüler. "Cibâli" semtinin adı da Cebe Ali'den kaldı. Yaptığı görev ne olursa olsun, fetih sırasında bulunan bahtiyarlardan olduğu muhakkaktır.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.