ZÂKİRZÂDE ABDULLAH EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1657)

İstanbul'un manevî zenginliği olan Allah dostlarından şeyh bir zattır. İs­tanbul'da doğmuştur. Doğum tarihi kesin olarak tespit edilemedi. Şiir kabiliyeti yüksek olan bu zat, Şeyh Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin oğludur. Aziz Mahmud Hüdayi Dergâhı Şeyh Balıkesirli Dizdarzâde Ahmed Efendi'ye halife oldu. Atpazarlı Osman Efendi ile Selami Ali Efendi'ye hocalık yaptı. Ali Paşa Dergâhı’nda şeyhlik, Fatih Camii'nde vaizlik gö­revlerini yüklendi. Abdullah Efendi Hazretleri, 1657 yılında İstanbul'da vefat etti. Mezarı, Karacaahmet Mezarlığı'nda, Miskinler Tekkesi arkasındadır. Şiirlerinde "Abdi" ve "Bîçâre" mahlaslarını kullanırdı.

Yüce Allah sırlarını takdis ve mübarek eylesin.