Tesbih Baba Hazretleri

Elazığ

(d.? / ö.?)

Erzincan'da bulunan velilerdendir. Haçlı seferleri sırasında şehid düşen gazi dervişlerden olduğu tahmin edilmekledir. Kabri, yaklaşık yüzyıl kadar ön­ce devrin önemli velilerinden Beyzade Ali Efendi Hazretleri tarafından bu­lunmuş olup, vücudunun hâlâ sağlam olduğu, üzerindeki kılıç yaralarının yerle­rinin ayan beyan belli olduğu görülmüştür. Türbesi, Harput'un güneyinde, merkeze bir kilometre uzaklıkta, Tilkilik denilen kayalıkların önünde olup, halen yöre halkınca ziyaret edilmektedir.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.