Hacı Ali Efendi Hazretleri

Elazığ

(d.1784 / ö.1874)

Harput’ta yetişen büyük velilerdendir. 1198 (m.1784) yılında Harput’ta doğdu. Babası, Hacı Mahmud adında bir zattır. Küçük yaştan itibaren ilim tah­siline başladı ve icazet aldı. Sonra Malatya'ya giderek meşhur müderris Sûleyman Efendi'den, daha sonra Antep'te Mustafa Sağir'den, sonra İstanbul'a giderek Harputlu Hacı Abdurrahman Efendi'den yüksek seviyede icazet aldı. Ayrıca hocası Abdurrahman Efendi Hazretleri'nden Şâzelî tarikatının icazetini alarak kemale erdi. İlim tahsilini tamamladıktan sonra Harput'a döndü. Harput'ta Ömeriye Medresesi'ne müderris tayin edildi. Daha sonra bir vergi meselesinden dolayı, Harput'un bazı ileri gelenleri ile birlikte Konya'ya sürgün edildi. Kısa zaman sonra tekrar memleketlerine dönmelerine izin veril­di. Hacı Ali Efendi, 1291 (m.1874) yılında vefat etti. Cenazesinde büyük bir kalabalık bulundu. Vefatından önce: "Benim için kazılan kabirden yuvarlak bir taş çıkacak. Bu taşı mezar taşı olarak başucuma koyunuz" diye vasiyette bulundu. Vefatından sonra mezar ka­zılırken böyle bir taş çıktı ve vasiyeti üzerine başucuna konuldu. Kabri, Harput Akyol mezarlığındadır.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.