Fâtih Ahmed Baba Hazretleri

Elazığ

(d.? / ö.1313)

Peygamber Efendimiz'in soyundan gelip seyyid olan Fatih Baba Hazret­leri, on üçüncü asrın ilk çeyreğinde Türkistan'ın Belh şehrinde dünyaya geldi. Hocalarından Mehmed Hallac el-Belhî vasıtasıyla Silsile-i Aliyye büyüklerin­den Ali Râmitenî Hazretleri’nin müridleri arasında yer aldı. Miladî 1313 yılında Harput'u Ermenilerden geri almak üzere sefere çıkan İlhanlı ordusuyla bölgeye geldi ve şehrin fethi sırasında şehit düştü. Fatih Ahmed Baba Hazretleri'nin türbesi, Harput'a bir, bir buçuk kilometre uzaklıkta bir vadi içerisinde olup, Göllü Bağlar'a giden yolun sağ tarafında bulunmaktadır. Bölge halkı tarafından sık sık ziyaret edilip feyzinden yararlanılmaktadır.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.