Hacı Tevfik Rıfkı Efendi Hazretleri

Elazığ

(d.1863 / ö.1951)

Harput'ta bulunan büyük velilerden olan Hacı Tevfik Efendi Hazretleri 1280 (m.1863) yılında Harput'ta doğdu. Babası Eminhafızgiller adı ile bilinen sülaleden Ahmed Fehmi Efendi'dir. Tevfik Rıfkı Efendi, ilk tahsilini Harput'ta yaptı. Vakit geçirmeden med­rese tahsiline başladı. Zamanının büyük âlimlerinden tahsilini tamamladı. Tasavvuf yolunda ilerlemek için Mahmud Samînî Hazretleri'nin sohbet­lerine devam etti. Hocası Beyzade Efendi'nin vefatı üzerine Osman Bedreddin Efendi'ye talebe oldu. Daha sonra maarif mesleğine atılıp Elazığ Mülkiye idadî Mektebi'nde Arapça ve mantık dersleri okuttu. Bildikleriyle amel eden Hacı Tevfik Rıfkı Efendi, iyi huylu, muttaki ve mütevazı bir kimse olup, herkes tarafından sevilen bir zattır. Hacı Tevfik Rıfkı Efendi, uzun boylu olup, zayıf bir bünyeye sahipti. Güleç yüzlü bir kimse idi. En sıkıntılı ve kederli zamanlarında bile: "Ben kederli isem bundan âleme ne?" diyerek kendi dert ve elemi ile başkalarını huzursuz etmez ve üzmezdi. Şefkatli nazarları ile karşısındakileri kendisine çeken manevî bir güce sahipti. Hacı Tevfik Efendi, ömrünün son demlerinde Elazığ'a göç etti. Doksan yaşında olmasına rağmen bazı günlerde Hacı İzzet Paşa camiinde halka vaaz ederdi. 1951 yılında Elazığ'da vefat etti. Cenazesi Harput'a götürülerek hocası Beyzade Efendi'nin yakınında bu­lunan aile kabristanına defnedildi.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.