Ankuzu Baba Hazretleri

Elazığ

(d.? / ö.?)

Anadolu'nun fethinde bulunan gazi ve dervişlerdendir. Nerede doğduğu ve nereden geldiği bilinmemektedir. Harput'un fethi sırasında şehit düşmüş, uzun yıllar bozulmadan bir mağara içinde kalan naaşı, şimdi aynı bölgede medfun bulunan velilerden Beyzade Efendi tarafından yaptırılan tekke ve mescit yanına defnedilmiştir. Evliya Çelebi'nin: “Ankuzu Baba Tekkesi mihmânhâne-i fukaradır (Fakirlerin konakladığı bir yerdir)” diye bahsettiği bu tekke ve mescid daha sonra yıkılarak harap ol­muştur. Son yıllarda bir türbe yaptırılarak kabrin kaybolması önlenmiştir. Türbe, Harput'un 7–8 km kuzeydoğusunda, Buzluk kayalıkları ilerisindeki tepede bulunmaktadır. Kış aylarında kar sebebiyle ulaşılamadığından, ancak yüz günlerinde ziyaret edilebilmekledir.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.