HASIRİZÂDE ŞEYH AHMED MUHTAR EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.1820 / ö.1901)

İstanbul velilerinden bir zattır. 1236 (m.1820) yılında doğdu. 1319 (m.1901) yılında vefat etti. Sütlüce'de, Hasirizâde Dergâhı adıyla meşhur olan dergâhın banisi Şeyh Mustafa İzzî Efendi'nin torunudur. Kendisi bu dergâhın dördüncü şeyhi olarak hizmet sürdürmüştür. Babası, Şeyh Sülün Efendi diye meşhur Şeyh Süleyman Sıdkî Efendi'dir. Zamanında bulunan pek çok âlimden ilim tahsilinde bulundu. Tasavvuf­ta, babasının terbiyesi altında yetişti. Babasının vefatı üzerine büyük kardeşi Şeyh Hasan Rıza Efendi ile birlikte dergâhın şeyhliğini yaptı. Daha sonra ağa­beyi bu görevi tamamen ona devretti. Tasavvufta Sa'diyye yolunun icazetini babası Şeyh Süleyman Sıdkî Efendi'den aldı. Ayrıca Şâzeliyye ve Mevleviyye yollarından da icazet almıştır. Ayrıca Nakşibendiyye, Rufaiyye ve Halvetiyye yollarına da bağlılığı vardır. Ahmed Muhtar Efendi Hazretleri, orta boylu, buğday renkli, geniş omuzlu, geniş alınlı, sünnete uygun ve siyahı az, beyazı çok sakalı vardı. Yüzü sevimli, her sözü hoş, güler yüzlü, vakarlı ve mütevazı idi. Misafirlerinin hiz­metlerini bizzat kendisi görürdü. Elindeki malını fakir ve muhtaçlara dağıtmış, sadece bir elbisesi kalmıştı. Bir sabah vakti seksen dört yaşında vefat edeceğini kendisi haber ver­miştir. Söylediği gibi de olmuştur. Vaziyeti üzerine dergâhında defnedilmiştir.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.