Ali Septi Efendi Hazretleri

Elazığ

(d.? / ö.?)

Anadolu'nun manevî zenginliği olan velilerindendir. Aslen Diyarbakırlı olup seyyiddir. Kabri, Elazığ-Palu ilçesinde, Murad Suyu kenarında, bir tepenin üzerindedir. Hanımı ve çocukları da aynı türbede medfun bulun­maktadır. Ali Septi Hazretleri, Mevlâna Hâlid-i Bağdadî Hazretleri'nin kardeşi Muhammed Sâhib Hazretleri'nin sohbetlerinde kemale geldi. Cân-ı gönülden bu büyüklerin hizmetinde bulunarak onların sevgi ve takdirlerini kazandı. Muhammed Sahib Hazretleri'nin hazırladığı icazetnamesini Mevlâna Hâlid-i Bağdadî Hazretleri tasdik etti. İcazetnamesini talebelerinden Abdullah-ı Mekkî Hazretleri Palu'ya getirdi. Orada kendisine teslim etti. Ali Septi Hazretleri, insanlara Allahü Teala Hazretleri'nin emir ve yasak­larını hatırlatır, Ehl-i Sünnet vel Cemaat itikadının üstünlüğünü ve buna bağlı olmayı anlatırdı. Namaz için titrer, fırsat buldukça kaza namazı kılmayı öğüt­ler: "Namazlarınızı terk etmeyiniz. Aksi halde iyiliği terk etmiş olursunuz'' derdi.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.