Mahmud Sâmini Hazretleri

Elazığ

(d.? / ö.1895)

Kabri Harput'ta bulunan büyük velilerdendir. Elazığ ilinin Palu ilçe­sine bağlı Hun köyünde doğdu. Doğum tarihi belli değildir. İlk tahsilini doğdu­ğu yerde yaptı, Ali Septi Hazretleri'nin sohbetlerinde kemale erdi. On üç yıl talebelik yaparak tasavvuf hizmet ve sülukünu tamamlayarak kendisinden hila­fet aldı. Mürşidinin vefatından sonra yerine geçerek talipleri irşad görevini yerine getirdi. Taliplerinden İmam Efendi olarak bilinen Osman Bedreddin Efendi mürşidi Mahmud Sâminî Hazretleri'nin tütün içmesine takılmıştı. Bir gün ona dönerek: "Bizim tütün çubuğumuzu düşüneceğinize, Allahü Teala'yı düşün ve O'nu zikret. O'nu an ve O'ndan başka da hiçbir şey düşünme" dedi. Bu söz üzerine Osman Bedreddin tevbe ederek, kalben büyük bir bağlılıkla mürşidine bağlan­dı. Bir gün ders bittikten sonra vakit namazı kılınmak için hazırlık yapıldı. Ezan okunduktan sonra Mahmud Sâminî Hazretleri, Osman Bedreddin'e döne­rek: "Kalk imam ol Osman!" dediğinde şaşırarak: "Ne haddimize efendim!" cevabını verdi. Fakat Mahmud Sâminî Haz­retleri ısrar edince Osman Bedreddin imam oldu. Tekbir getirdikten sonra Fati­ha suresini bir türlü okuyamadı. Sıkıntı ve üzüntüden terledi. Osman Bedreddin'in durumu bir müddet böyle devam etti. Henüz namaza durmamış olan Mahmud Sâminî Hazretleri: "Oku yâ Hafız! Oku Osman Bedreddin!" dedi. O anda Osman Bedreddin okumaya başladı. Namazı tamamladıktan sonra Osman Bedreddin'e dönen Mahmud Sâminî Hazretleri: "Ya Hafız! Büyüklerin sözüne ve niyetine itiraz edilmez. Onların niyeti­ne ve sözüne teslim olunur" buyurdu. Hayatı boyunca ilim ehli talebeler yetiştiren Mahmud Sâminî Hazretleri, taliplerine büyük önem verirdi. En büyük eserin hayırlı evlad ve imanlı talebe yetiştirmek olduğunu her fırsatta sevdiklerine söylerdi. Mahmud Sâminî Hazretleri Palu'da 1313 (m.1895) yılında vefat etti. Murad kıyısında, hocası Ali Septi Hazretleri'nin kabrinin 500–600 met­re aşağısında defnedildi. Mahmud Sâminî Hazretleri, "Her nefis ölümü tadacaktır" mealindeki ayet-i kerimeyi okuyarak onları dünya sevgisinden uzaklaştırmaya ve ölümü hatırlatmaya çalışırdı. Hafız Osman Bedreddin Hazretleri'nin, mürşidi Mahmud Sâminî Haz­retleri için yazdığı bir şiiri şöyledir:

Kim gelip girse bugün Sâminî gülzârına

Bir kademde vâsıl olur her kişi dildârına.

Bir nefeste mürde dil bulur hayât-ı câvidân,

Saminî enfâs-ı kudsîden erer hem yârına

Âlem-i mânâda şah olmak dilersen tâlibâ.

Gel bugün ver varlığın Sâmini'nin varına.

Hem gönül âyinesin derd-i sevâdan pak kıl.

Er huzûr-ı hazrete, yanma bu firkat nârına.

Âlem-i kuds'e erişmek ister isen Bedriyâ,

Sıdk ile gel bende ol, gir Samını hazarına.

 Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.