Muhammed Sıddîk Arvasî Hazretleri

Van

(d.1871 / ö.1916)

Büyük âlim ve velilerdendir. Seyyid Fehim Arvasî Hazretleri'nin oğlu­dur. 1287 (m.1871) yılında Arvas'ta doğdu. 1334 (m.1916) yılında, otuz iki ya­şında iken Ermeniler tarafından şehit edildi. Küçük yaşta tahsile başlayıp, Arvas medreselerinde ve Gevaş'ta tahsilini sürdürdü. Daha sonra büyük âlim ve mutasavvıf Abdülhakim Arvasî Hazretleri'ne bağlanıp ondan yararlandı. Hilafet alıp Arvas'a döndü. Sonra da mürşidinin izniyle Van müftülüğünü kabul etti. Orada yerleşti. Ders arkadaşlarından Abdülmecid Efendi şöyle anlatmıştır: "Benim yazım güzel ve düzgün olduğundan, hocam Abdülhakim Efendi bana Muhammed Sıddîk'in hilafetnamesini yazdırdı. Bundan sonra bir hafta boyunca bizimle hiç ilgilenmedi. Muhammed Sıddîk, "herhalde bir kabahatim var" diye bu duruma çok üzüldü. Bir gün hocamız Abdülhakim Efendi Hazret­leri bana: "Muhammed Sıddîk'a söyle, at hazırdır, yarın atına binsin, buradan git­sin" buyurdu. Bunun üzerine Muhammed Sıddîk, gayet üzgün bir halde yola çıkacaktı. Bölgenin eşrafı onu uğurlamak için toplandıkları halde Abdülhakim Arvasi Hazretleri onun yüzüne bile bakmadı. O da üzgün bir şekilde ayrılıp yoluna devam etti. Muhammed Sıddîk, Çevkan Suyuna vardığı sırada Abdülhakim Arvasi Hazretleri onu geri çağırdı. Koluna girip iki âşık gibi bera­ber yürüyerek geri geldiler. Birbirlerini çok severlerdi. Halk yalnız onlara ba­kıyordu. Halkın gözleri önünde Muhammed Sıddîk'a hilafetnamesini verdi ve birlikte insanlara döndüler. Hocası ona hayli iltifatlarda bulundu. Sonra onu tekrar uğurlayıp gönderdi. Arkasından şöyle dedi: "Her şeyi tamamdı. Ancak kalbinde Seyyid Fehim Arvasî Hazretleri'nin oğluyum diye bir nokta vardı. Onu da bu muamele ile sildik." Muhammed Sıddîk Efendi, Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nden halifelik aldıktan sonra önce Arvas'da, daha sonra da Van'da irşad hizmetlerini sürdür­dü. Muhammed Sıddîk Efendi'nin Van'a gelen ve ruhun bir bedenden diğe­rine, sırasında insandan hayvana, hayvandan insana geçtiğine inanan ve bu bâ­tıl inancını yayan bir sapığı susturmak için hocası Abdülhakim Arvasî Hazretleri'nden yardım istediği, Abdülhakim Arvasî Hazretleri'nin Başkale'den gelip, bu şaşkını susturduğu meşhurdur. Van müftüsü bulunduğu sırada Birinci Dünya Savaşı çıkmıştı. Bu sırada Muhammed Sıddîk Efendi, Yukarı Kaymaz köyünde Mejingir Suyu kenarında abdest alıyordu. Çevrede gizlenen Ermeni komitacıların attığı bir kurşunla omzundan yaralandı. Yanında bulunan kundaklı silahı çekip kendisini yarala­yan Ermeni'yi vurup öldürdü. Bir Ermeni'yi de yaraladı. Yanında bulunanlar o yaralı Ermeni'yi öldürdüler. Muhammed Sıddîk Hazretleri, birkaç saat sonra şehit oldu. Bu sırada vasiyetini yapmayı da ihmal etmedi. Kabri, Mejingir köyündedir. Fehmi Efendi adında fazilet sahibi bir oğlu vardı. O da 1969 yılında vefat etti. Kabri, babasının kabrinin yanındadır. O da keramet sahibi bir veli idi.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.