Abdülmecid Efendi Hazretleri

Van

(d.1877 / ö.1962)

Anadolu'da yetişen velilerdendir. 1294 (m.1877) yılında Van'da dünyaya geldi. Babasının adı, Molla İsmail'dir. Abdülmecid Efendi, on dört yaşına kadar Van'da bir medresede okudu. Daha sonra Başkale'ye giderek Seyyid Abdülhakim Efendi Hazretleri'nin özel medresesinde dört yıl tahsilde bulundu. Muhtelif medreselerde dersler vermekten başka açılan mekteplerde de muallimlik görevlerinde bulundu. Abdülmecid Efendi, hocası Abdülkerim Efendi Hazretleri ile çok sıkıntılı bir hac yolculuğu yaptı. Büyük bir kafile ile Van-Doğubeyazıt-Iğdır-Tiflis yo­lundan Batum'a, oradan da İstanbul'a gittiler. O sırada Balkan Savaşı çıktığın­dan hacca izin verilmedi. Padişah, Mısır Hidivi'nin vapuru ile onların hacca gitmelerine özel izin verdi. Vapurla İskenderiyye'ye, oradan karayolu ile Süveyş'e, oradan da yel­kenli ile Yenbu iskelesine vardılar. Daha sonra Medine'ye ulaştılar. Abdülmecid Efendi, hocası ve mürşidi Abdülkerim Efendi Hazretleri gi­bi, Peygamber Efendimiz'e ve ashabına olan bağlılığı ve saygısı dolayısı ile şehir içinde abdest bozmaz, şehir dışında çok uzaklara giderlerdi. Hac dönüşünde tekrar Van'a giden Abdülmecid Efendi, Van'da adlî gö­revlerde bulundu. 1928 yılında sürgüne giden Van müftüsü Şeyh Ma'sum Efendi'nin yerine vekillik etti. Her bakımdan mükemmel bir insan olan Abdülmecid Efendi Hazretleri 1282 (m.1962) yılında Van'da vefat edip burada defnedildi.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.