Rasulü Zeki Efendi Hazretleri

Van

(d.? / ö.?)

Doğu Anadolu'nun önde gelen velilerindendir. Adı Rasulü Zeki'dir. Arvasilerdendir. Soyu Allah Resulü’ne ulaştığından Seyyittir. Nükus kasabası­nın Arvas köyünde yaşadı. Doğum tarihi bilinmemektedir. On dokuzuncu yüz­yılın başlarında vefat etti. Arvas'ta medfundur. Rasul Zeki, bir veli olan babası Seyyid Lütfi Efendi'nin himayesinde ye­tişti. Seyyid Lütfi Efendi, Seyyid Abdurrahman Kutub Hazretleri'nin oğludur. Molla Muhammed Kutub Hazretleri'nden gelen ilim ve irfan dersleri Rasul Zeki Efendi'nin babası Seyyid Lütfi Efendi'ye kadar devam etmiş, çok kimse hak yolun bilgilerini onlardan öğrenmiştir. Babasının vefatı üzerine Arvas medresesi bir ara fetret devri geçirmişse de Rasul Zeki Efendi bu geleneği devam ettirmiş, kendisinden birbirinden de­ğerli talebeler feyiz ve ilim almışlardır. Seyyid Fehim Hazretleri'ne hocalık yapacak olan Molla Rasul Sıbkî, Molla Yahya Mûzırî, Molla Halil Şiirdi, Molla Fakih Tayran gibi dahiler de bulunmaktadır. Molla Rasul Zeki Arvasî'nin hal ve keramet sahibi talebesi Fakih Taylan bir gün Müks Suyu üzerindeki Kırmızı Köprü'de durup, suya hitaben: "Ey su, ey su! Sen böyle akıp nereye gidersin?" deyince su akmayıp ona karşı şu karşılığı verdi: "Ey insan! Bunca nebi, bunca veliler geldi. Hiçbiri sebebini öğrenmek istemedi." Fakih Taylan şöyle dedi: "Onlar büyüklerdi. Bilip de sormadılar. Bense bilmiyorum. Aramızda çok fark var." Su cevap verdi:  "Bak ben de senin gibi birisine tutkunum. Bunun için gece gündüz, onu arar dururum" dedi. Rasul Zeki Efendi Hazretleri, ömrünü ataları gibi hak yol olan İslam'a hizmetle geçirdi. Yöreyi ilim ve irfan nuru ile aydınlattı.

Oğlu Ziyaeddin Efendi, babasının yolunu bırakıp, dünya ile meşgul oldu. Yaylada çadır kurup, avlanmakla geçirmeye başladı. Babasının talebeleri buna üzülüyorlardı. Babasının meşhur talebesi Molla Halil Şiirdi, taziyeyi de bahane ederek kendisine bir mektup yazdı. Şöyle diyordu: "Mübarek üstadımız Molîa Rasul Zeki Hazretleri'nin oğlunun ava, eğ­lenceye başladığını öğrendik. Hocamızın yeni vefat ettiği anlaşılmaktadır. İnnâ lillâh dedi. Mektup Seyyid Ziyaeddin'e ulaşınca durumu anlayıp, yaylayı, eğlenceyi avı bırakıp Arvas'a indi. Annesi ile görüştü. İzin alıp, Molla Halil Siirdî Hazretleri'ne talebe olmak için Siirt'e mektup yazdı. Talebeliğe kabul edildi. Gerekli ilimleri tahsil ettikten sonra Arvas'a döndü. Molla Rasul Zeki Hazretleri'nin küçük kardeşi olan Seyyid Sıbgatüllah Arvasî Hazretleri de yüksek ilim ve marifet sahibi bir zat olup, nice evliyanın yetişmesine sebep olmuştur.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.