Bâyezid Halife Hazretleri

Edirne

(d.? / ö.?)

Şekâyık müellifleri tarafından adı Bayezid Halife olarak verilirken, Bur­salı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri adlı eserinde kendisinden "Bayezid-i Rumî" olarak bahsetmektedir. Hazretin doğum yeri bilinmiyor. Edirne'de Şeyh Çelebi Hazretleri'ne in­tisap etti. Yine Edirne'de vefat edip Kıyık kabristanına defnedildi. Zahir ve bâtın ilimlerini şahsında toplamıştı. Çok tesirli vaaz ederdi. Arifane şiirleri var­dır. Eserleri:

Fatiha Suresi Tefsiri,

Tûr-u Sînâ

Secencelü'l-Ervâh

Sırr-ı Canan (Türkçe Manzume)

Molla Câmi'nin "Nüsuh" isimli eserinin şerhi (matbudur).

Beyânü'l-Esrâr li'l-Ahrâr.