Abdurrahman Baba Hazretleri

Van

(d.? / ö.?)

Marifetü'l-Acaib adlı eserde belirtildiğine göre, Abdurrahman Gazi Baba Hazretleri, Ankara'da medfun Seyyid Muhammed Hasan, Ahlat'ta medfun "Seyyid Muhammed Hüseyin ve Erzurum'da medfun Habib Baba ile birlikte Hindistan taraflarından Anadolu'ya gelen ilk gazi dervişlerdendirler. Abdurrahman Baba Hazretleri, bölgede valilik ve kale muhafızlığı yap­mış olup, on dokuzuncu asrın ortalarında vefat etmiştir. Tarihi Van kalesinin kuzey cephesinde ve orta kısmına yakın eteklerinde bulunan türbesinin yanında kendi adına yapılan bir cami ile eski Van belediye reisi ve şair Galip Paşa'nın türbesi vardır.

Yüce Allah cümlesinin sırlarını mukaddes ve mübarek kılsın.