Ali Gav Sultan Hazretleri

Konya

(d.? / ö.?)

On birinci asırda yaşamış gazi ve mücahit şeyhlerdendir. Doğum ve vefat tarihleri bilinmemektedir. Türkler, on birinci asrın başlarından itibaren Anadolu'ya yoğun bir şekil­de akın başlatmışlardı. Bu akınlar, Malazgirt zaferinin ön hazırlıkları gibi bir şeydir. Selçuklu Türkleri, gönül verdikleri İslam'ı yaymak için Afşin Bey'in ida­resinde Anadolu'yu hallaç pamuğu gibi didim didim atıyordu. Afşin Bey'in askerleri arasında dikkat çeken bir derviş vardı. Derviş Ali. Bu zat, Afşin Bey komutasındaki askerlerin sanki manevî beyiydi. Gönülleri cihad aşkıyla yanan gaziler Gaziantep, Halep ve Antakya yöresinde uğramadık yer bırakmadılar. Sonunda 1068 yılında Konya da kuşatma altına alındı. Afşin Bey'in dirayeti, Ali Gav Sultan Hazretleri'nin de firaset ve himmetleriyle Konya Müslümanla­rın eline geçti. Konya'nın düşürülmesi sırasında sırtına öküz derisi alan Ali Efendi'ye bundan dolayı Ali Gav Sultan denilmiştir. Gav, Farsçada öküz demektir. Konya'da bulunan Ali Gav Mahallesi, bazı tarihî kayıtlarda "Mahalle-i Post-Pûş" şeklinde geçmektedir. Böyle olunca da bu mahallenin adı "Posta bü­rünenin, post örtünenin mahallesi" anlamına gelmektedir. Vefatı ile ilgili olarak kaynaklarda bilgi bulunmayan Ali Gav Sultan Hazretleri, Konya'da, Akıncı mahallesi, Tokatlı sokağındaki zaviyesinde medfundur.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.