Abdullah Efendi Hazretleri

Bolu

(d.? / ö.1734)

Şeyh Eşref-i Sânî Hazretleri'nin oğludur. Babasından intisapta bulunup, gerekli mertebelere ulaşarak hilafet almış ve irşad postuna oturmuştur. O da babası gibi zahir ve bâtın ilimlerinde yüce makamlara ulaşmıştır. Hicrî 1147 yılında şehîd olarak vefat etmiş, babasının yanında, Abdurrahim Tirsî Hazretleri'nin civarına sırlanarak Cemal âlemine yürümüş­tür.