ABDÜLLATİF EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1523)

İbn Vefa Hazretleri 'nin tarikatı bağrıyarındandır. İbn Vefa'nın, Ali Dede'den sonraki halifesidir. Dünyadan ve insanlardan tamamen kopmuş bir Hakk aşığı idi. Bazen ilahî cezbeye maruz kalır, bağırır, kendinden geçerdi. 929 (m.1523} yılında vefat etmiş ve İbn Vefa Hazretleri'nin zaviyesine defnedilmiştir.