Misali Baba Hazretleri

Niğde

(d.? / ö.?)

Anadolu'da yetişen meşhur velilerdendir. Misali Baba ve Gül Baba lakaplarıyla tanınmıştır. On yedinci asırda yaşamıştır. Osmanlı sultanlarından IV. Murad Han'la görüşmüştür. Bağdat seferi sırasında ziyaretine gelen sultana kış mevsiminde koynundan, açılmış taze bir gül çıkarıp vermesi sebebiyle Gül Baba lakabıyla tanınmıştır. Kabri, Niğde'nin dokuz kilometre kuzeyinde bulu­nan Güllüce köyündedir. Bu köy, adını onun adından almıştır. Misali Baba'nın vefatından sonra çok kerametleri görülmüş, kabrini ziya­ret edenler onun feyiz bereketine kavuşmuşlardır. Kabrinin yakınında bulunan bir taş çevre köylerinden bir kimse tarafından alınıp götürülmüştü. Sabahleyin taşın tekrar yerinde olduğu görülmüştür. Misalî Baba'nın kabri üzerinde türbe yoktur. Kabrinin çevresinde dergâhının kalıntıları ve biri kubbeli bir de düz damla örtülü iki türbe vardır. Taliple­rine ve yakınlarına ait olan bu türbelerden başka yine kabri çevresinde başka veli kubbeleri de bulunmaktadır. Misali Baha'nın ve çevresinde bulunan velilerin geceleri beyaz elbiselerle kabristanda dolaştıkları ve namaz kıldıkları çok görülmüştür. Kabri başın­da her zaman ziyaretçi bulunur. Misali Baha'nın kardeşi olduğu rivayet edilen bir veli kabri de yakın bir köy olan Yaylayolu köyü yakınındaki bir tepe üzerindedir.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.