Üç Kuzular

Bursa

Buhara'dan Bursa'ya gelen veli dervişlerden olup, adları:

Şeyh Safiyüddin Efendi Hazretleri,

Şeyh Muhammed Efendi Hazretleri,

Açıkbaş Şeyh Ali Efendi Hazretleri'dir.

Bu zatlar, çoğu zaman Emir Sultan Hazretleri'nin sohbetlerine katılırlar­dı. Üç arkadaş, yaşadıkları sürece birlikte yaşadıkları gibi, vefatlarında da aynı yere defnedilmişlerdir. Kabirleri, Bursa'da, Üçkuzular semtinde olup, halk tarafından ziyaret edilmektedir.

Yüce Allah, sırlarını mukaddes ve mübarek kılsın.