Çelebi Bustan Hazretleri

Konya

(d.1647 / ö.1706)

Konya'da yetişen velilerdendir. 1057 (m.1647) yılında doğmuştur, Mevleviyye tarikatı şeyhlerinden Abdülhalim Efendi'nin oğludur. Babasının yanında yetişmiştir. Babasının vefatı üzerine 1091 (m.1680) yılında otuz üç ya­şında iken onun yerine postnişin olmuştur. Verimli bir irşad hayatı vardır. "Burtân-ı Sânî" ve "Kara Bustan" diye meşhur olmuştur. Çelebi Bustan Hazretleri, 1694 yılında hacca gitti. 1704 yılında irşad için Kıbrıs'a gönderildi. Daha sonra yine Konya'ya döndü. 1118 (m.1706) yılında Konya'da vefat etti. Çelebi Bustan Hazretleri'nin sohbetlerini dinlemek için uzaktan yakından gelenlerin çoğalması üzerine fitne kazanı kaynamaya başladı. Devlete şikâyette bulundular. Şikâyet konularının asılsız çıkması üzerine padişah iftiracıları cezalandırmak istediyse de Çelebi Bustan Hazretleri buna izin vermedi ve hep­sini bağışladı. Sultan II. Süleyman Han zamanında genel seferberliğe Çelebi Bustan Hazretleri de katılmıştır. Kendisiyle birlikte sefere katılanların çokluğu dikkat çektiğinden, Şeyh Hazretleri'ne, zahmet etmeyip, Konya 'ya dönmesi ve padi­şahın zaferleri için duacı olması gerektiğini söylediler. Bundan gönlü kırılan Çelebi Bustan Hazretleri Konya'ya döndü. Bir sohbet sırasında: "Hak ehlini aralarından çıkarmakla iyi etmediler. Düşmanın kadrine uğ­rarlar" dedi. Öncü birliklerinde bulunan ve Çelebi Bustan'ın geri gönderilmesi­ne sebep olanlar düşman tarafından öldürüldüler ve savaş yenilgi ile son buldu. Daha sonra sultanın kumandasındaki ordu, düşmanı yenerek kaybedilen yerler tekrar alındı.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.