MURTAZÂ EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1747)

İstanbul'da yaşamış Nakşibendiyye büyüklerindendir. Küçük yaşta gör­düğü kuvvetli tahsilden sonra devlet kademelerinde görev yapmıştır. 1733 yılında Tophane Nazırı, 1734 yılında Tersane Emini olmuştur. Mekke-i Mükerreme'de bulunduğu sırada Ahmed Yekdest Cüryanî Hazretleri'ne intisap edip (bağlanıp) yüksek derecelere kavuşmuştur. 1747 yılında Ruznâme-i Evvel iken vefat etmesi üzerine Eyüp sırtla­rında yaptırdığı Kaşgarî Murtazâ Efendi Dergahı'na denize bakan duvar içinde defnedilmistir.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.