Abdülkâdir Efendi Hazretleri

Bolu

(d.? / ö.1762)

Şeyh Abdullah Efendi Hazretleri'nin oğludur. Babasından inabe alarak feyz almış, irşad postuna oturmaya hak kazanmıştır. Ömrünü mücahede ve riyazatlarla geçiren erenlerdendir. Sırrî mahlası ile ilahîleri vardır. Hicri 1176 yılında ahiret âlemine yürümüş, temiz soylu dedelerinin yanında yüce Allah'ın rahmetine emanet edilmiştir. Devran sırrına (ayak zikrine) dair “Devrannâme” adında bir eseri ve bir "Divan"ı vardır. Farsça şiir yazacak kadar Fars diline aşina idi. Farsça bir dörtlüğünün anlamı şöyledir:

Biz saf gönülleriz, kimseye kin tutmayız.

Halk bize düşman, ama biz herkese dostuz.

Biz Tevhid meyvesi ile dolu ağacın dallarıyız.

Eğer yoldan geçen biri bize taş atarsa utanmayız.