Ethem Çelebi Hazretleri

Tokat

(d.1885 / ö.1924)

Tokat'ta yetişen velilerdendir. Hicri 1301 yılında Tokat'ta doğdu. Babası, Muînüddin Halil Efendi annesi Ûmmügülsüm Hatun'dur. Küçük yaştan itiba­ren dayısı olan büyük veli Acebşir Hazretleri'nden ders almaya başladı, ondan aldığı ilim ve feyizlerle kemale erdi. Bir aralık Zile'ye gitti. Bayezıd-ı Bistami Camii'nde insanlara İslam'ı anlatıp, onların doğru yola, din ve dünya saadetine kavuşmaları için çalıştı. Bu sırada birçok talebe yetiştirdi. Otuz beş yaşlarında iken Artovalı Seyyid Ömer'in kızı ile evlendi. Bu hanımından dünyaya gelen oğlu Abdurrahman Efendi de ilim ve ihlâsı ile tanınan büyük bir veli oldu. Uzun müddet taliplerine ders verip değerli talebeler yetiştiren Ethem Çelebi Hazretleri 1350 yılında vefat etti. Kabri, Zile'de, Musa Fakih türbesindedir. Ethem Çelebi Hazretleri'nin ilmiye ve tasavvuf silsilesi şöyledir:

Ethem Çelebi

Acebşîr Elendi

Osman Rûmî Hazretleri

Aliyyü'l-Mücerrât

Musa Fakih

Mustafa Safîyüddin Bistamî

Necîbüddîn Osman Bistamî

Mehmed Bistamî

Bayezıd-ı Bistamî

İmam-ı Cafer-i Sadık

İmam Muhammed Bakır

İmam-ı Zeynelâbidîn

İmam-ı Hüseyin

İmam-ı Aliyyü'l-Mürteza

Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.).

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.