Karaçelebi Mehmed Efendi Hazretleri

Aydın

Halvetiyye tarikatı büyüklerinden Habib Karamanı halifelerinden Cemaleddin İshak Karamanı Hazretleri'nin halifesi Tire'li Abdülkerim Efendi Hazretleri'nden hilafet almıştır. Doğum yeri bakımından Tire'li ise de, ömrü­nün sonlarını Aydın'da geçirmiştir. Küçük Efendi Kütüphanesi'nde bulunan eserleri şunlardır:

Metâli'ul Envâr,

Cevâhiru'l-Mâniviyye.

Bu eserler, Tasavvuf konulannı içermektedir. Halvetilerin evradı olan "Vird-i Settâr"ı şerh etmiştir.

Yüce Allah sırrını takdis buyursun.