Ahmed b. Merkez Muslihiddin Efendi Hazretleri

Uşak

(d.? / ö.1555)

Sümbül Efendi Hazretleri'nin halifelerinden, İstanbul'da medfun bulunan Denizlili Merkez Musa Efendi'nin oğludur. Önce dinî ilimleri tahsil ettikten sonra tasavvuf yoluna girmiştir. Denizli'nin Akçaköyü'nde yaşadığı kaydedilir. Miladi 1555 yılında Uşak'ta vefat etmiştir. Meşhur "Kamus"u, "Bâbus" adıyla tercüme etmiştir. Bu eserin yazmaları Atıf Efendi ve III. Ahmed Kütüphaneleri'nde bulunmaktadır. Ayrıca "Ismetü'l-Enbiya", "Müfredat" ve "Mürekkebat" adlarında eserleri vardır.