Piri Halife Hamîdî Hazretleri

Isparta

(d.? / ö.1555)

Anadolu'yu süsleyen âlim ve velilerindendir. Isparta ilinin Eğridir ilçe­sinden olup, Piri Halife adıyla meşhur olmuş ve memleketine nisbetle Hamidî (Ispartalı) denilmiştir. Piri Halife Hamidi diye tanınır. Doğum tarihi bilinme­mektedir. 962 (m.1555) yılında vefat etti. Kabri Isparta'da olup, ziyaret edilmektedir. İlme ve tasavvufa istidatlı bulunan Piri Halife, Seyyid Emir Buhari Hazretleri'nin sohbet ve terbiyesinde yetişti. O büyük zatın yanında hem zahir, hem de bâtın ilimlerinin zirvesine erişti. Her iki ilim dalında hocasından icazet ve hilafet aldı. Birçok menkıbesi halen anlatılmaktadır. Sevdiklerinden biri, Piri Hali­fe’ye hediye olarak bir miktar ceviz getirdi. O da bu hediyeyi kibarca reddede­rek kabul etmedi. O kimse getirdiği hediyenin kabul edilmeye layık olmadığını, bundan dolayı Piri Halife'nin hediyesini kabul etmediğini düşünerek çok üzül­dü. Onun bu halini gören Piri Halife, kendisinden özür dileyerek şöyle dedi: "Sen bu cevizin ağacını hanımına hibe eylemiştin" dedi. Hanımının izni olmadan getirdiği bu cevizin kabul görmediğini anlayıp rahatladı. Piri Halife Hazretleri'nin gösterdiği bu keramet üzerine o zat mürşidine daha çok bağlan­dı.

Yüce Allah sırını mukaddes ve mübarek kılsın.