İDRİS-İ MUHTEFÎ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1615)

Aslen Turhallı olup İstanbul'da kaldıkları sırada Ali Bey adını kullan­mıştır. Bayramiyye tarikatının Melamiyye kolu büyüklerinden olan bu zat, Sarı Abdullah Efendi ve diğerleri gibi pek çok irfan sahibi insan yetiştirmiştir. 1024 (m.1615) yılında vefat etmiştir. Kabri, Kasımpaşa'da Kulaksız Camii karşısındaki yokuşun alt başında, Okmeydanı'nın tersaneye bakan tarafındadır. İlahilerini içeren mecmuaları basılmamıştır. "İş bu deme erince, üç kez doğdum anadan" mısrası ile başlayan deyişi bazı şeyhler tarafından şerh olunmuştur.

Yüce Allah sırrını takdis buyursun.