Muhammed Karsî Hazretleri

Kars

(d.? / ö.1400)

Büyük velilerden olup, adı Muhammed Karsı, künyesi Ebü's-Sirâc, laka­bı Nureddin'dir. Kars'ta doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Herat şehrinde yaşadı. 803 (m.1400) yılında Kars civarında vefat etti. Muhammed Karsî büyük velilerden Muhammed Harazmî Hazretleri'nin bereketli sohbetlerinde yetişti. Hocasından Herat'ta hilafet alıp, memleketi olan Kars'a döndü. Kars'ta halkın irşad hizmetiyle meşgul oldu. Muhammed Karsî Hazretleri, ömrünü Yüce Allah'ın dinine hizmetle ge­çirdi. Çocukları da salih kimseler idiler. Vefatının üzerinden yedi yıl geçtikten sonra oğullarından biri vefat etti. Onu babalarının kabrinin yanına defnetmek istediler. Kabri açtıklarında, toprak çöktü ve Muhammed Karsî Hazretleri'nin mübarek vücudu taptaze olarak ortaya çıktı. Yalnız mübarek beyni biraz çök­müş bir haldeydi. Devrin velilerinden biri onu rüyasında gördü. Ona kabir ahvalinden sor­du. Muhammed Karsî Hazretleri ona: "İlk talebe olduğu yıllardaydı. Bir gün sokaklardan birinde giderken gü­zel bir kadınla karşılaştım. İnsanlık icabı ona baktım. O kadın yanımdan geçer­ken de güzel kokular saçmıştı, O zaman içimden: "Bu kadının gerçek güzelliği kim bilir nasıldır?" diye geçirdim. Daha sonra pişman oldum, tevbe ettim. Kabrimde beynimin çökmüş olması onun ce­zasıdır" buyurdu.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.