Kanadıkırıkzâde Mustafa Efendi Hazretleri

Kahramanmaraş

(d.? / ö.1918)

Kıymetli âlimler ve veliler yetiştiren bir aileye mensup olup, eski Maraş müftülerindendir. Doğum tarihi ve hayatı hakkında yeterli bilgi bulunamamış­tır. Mustafa Efendi 1918 yılında vefat etmiş olup, kabri Kahramanmaraş Şazibey Camii bahçesinde bulunmaktadır.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.