Amasyalı Mustafa Akif Efendi Hazretleri

Amasya

(d.1686 / ö.1760)

On sekizinci yüzyılda Anadolu'da yetişen Allah dostlarındandır. Adı, Mustafa b.Ebu Muhammed Bayram Efendi, "El-Merzifon’i" diye meşhurdur. 1098 (m. 1686) yılında Amasya'da doğdu. 1173 (m. 1760) yılında yine Amasya'da vefat etti. Kabri, Amasya'da, surların dışındaki kabristanın kıble tarafındadır. Akli ve nakli ilimleri zamanın ehil âlimlerinden tahsil etti. Bir ara Mısır-Kahire'ye gitti. Hadis ilminde ihtisas yaptı. Üç defa hacca gitti. Bu sırada İslam âleminin muhtelif yerlerinden gelen âlimlerle görüşme fırsatı buldu. Mustafa Akif Efendi, Amasya Sultan Bayezid Medresesi'ne müderris tayin edilip ders okuttu. Uzun süre Amasya müftüsü olarak hizmette bulundu. Yaşlanınca tasavvuf yoluna ağırlık verdi. Bu sırada kendisinden birçok kera­met meydana geldi. Akif Efendi, tıp, astronomi ve matematik ilimlerinde de devrinin söz sa­hipleri arasında yer aldı. Arapça, Farsça ve Türkçe şiirler yazdı. Onun bu üç dile de hakkıyla vakıf olduğu görülmektedir. Son üçyüz yılda kendisi kadar "Usul-ü Fıkıh" bilen bir âlim gelmediği rivayet edilmektedir. Amasyalı Mustafa Akif Efendi Hazretleri, ilmiyle amil, fazilet sahibi bir veli idi. Tefsir, hadis ve fıkıh ilimlerinde zamanının müracaat kaynağı idi. 1173 (m. 1760) yılı Recep ayının yirmi birinci Pazar günü, güneş doğmadan önce Amasya'da vefat etti. Amasya surlarının dışında, musalla yolundaki kabristanın kıble tarafında defnedildi.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.