Ali Galip Vasfı Efendi Hazretleri

Aydın

(h.1146 / m.1733)

On sekizinci yüzyılda yaşamış Anadolu velilerindendir. Adı, Ali Galip olup, Vasfi mahlası ile tanınmıştır. Uşşâkiyye yolu büyüklerinden Abdullah Selahaddin Efendi Hazretleri'nin halifesi Şeyh Muhammed Zâhidî Efendi'nin oğludur. 1146 (m. 1733) yılında Nazilli'de dünyaya geldi. 1216 (m. 1801) yı­lında aynı yerde vefat etti. Kabri Nazilli'dedir. Bilinmesi gerekli olan tahsilini tamamladıktan sonra babasından tasavvuf dersleri alıp yetişti. Zahir ilimlerden icazet, babasından da hilafet aldı. Kırk dört yıl Nazilli'de müftülük hizmetinde bulundu. Verdiği fetvaları Peygamber Efendimiz'e danışarak ve ondan izin alarak verdiğini yakınlığına erenler bildir­mişlerdir. Bir gün oğluna: "Eşyamızı hazırlayınız. Hicaz'a gitmeye niyet ettik." buyurdu. Memleket geleneklerine göre halka ilan edildi. Şehir dışında halka ziyafet verdi. Herkesle vefa ettikten sonra, tam yola çıkmak üzereyken oğluna: "Oğlum, eşyamızı topla. Hicaz'a gitmeyeceğiz, kasabaya döneceğiz." buyurdu. Oğlu Tevfik Efendi: "Aman babacığım, nasıl olur? Kasaba halkına bu şekilde davranmamız uygun olmaz." deyince: "Oğlum, hayvanın yönünü kasabaya çevir. Halkın edeceği dedikoduya bakma. Çünkü Rasulüllah Efendimiz'in emr-i şerifleri bu yöndedir." buyurdu. Hep birlikte kasabaya geri döndüler. Çünkü Peygamber Efendimiz'le manevî olarak görüşmesinde, Allah'a kavuşma zamanının geldiğini öğrendi. 1216 (m. 1801) yılında Nazilli'de vefat etti.

Yüce Allah sırrını mukaddes kılsın.