Pirebi Sultan Hazretleri

Konya

(d.? / ö.?)

Anadolu'nun manevî zenginliği olan ve Konya'da bulunan Allah dostlarındandır. Selçuklular devrinde yaşadığı bilinmektedir. Hoca Fakih Hazretleri'nin talebesi, Nasreddin Hoca Efendi'nin de arkadaşı olduğu rivayet edil­mektedir. Kabri, Konya Sanat Enstitüsü'nün güneyinde, kendi adıyla anılan caminin avlusunda olup, 1977 yılında mermerden yapılmıştır. Aynı yerde bulunup, zengin vakıfları olduğu bilinen zaviyesi, günümüze ulaşmamıştır.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.