Pir Fethullah Hazretleri

Erzincan

(d.? / ö.1456)

Anadolu'da bulunan Allah dostlarının önde gelenlerindendir. Adı, Pir Fethullah olup, doğum tarihi bilinmemektedir. 861 (m.1456) yılında Erzin­can'da vefat etti. Hocası Pir Muhammed Hazretleri'nin Cami-i Kebir yakı­nındaki kabrinin yanına defnedildi. Pir Fethullah Efendi, tahsil için Tebriz ve Horasan'a gitti. Molla Cami Hazretleri'nden ders gördü. Uzun Hasan onu müderris olarak Erzincan Medresesi'ne tayin etti. O daha çok Şeyh Muhammed Erzincanî Hazretleri'nin hiz­metini yürüttü. Halvetiye usulünü öğrenip ondan hilafet aldı. Kendisinden sonra yerine Hacı Halife postnişin oldu. Bu zat o sıralarda Antep'te bulunuyordu. Pir Fethullah Efendi'nin talebelerinden biri hemen onu sordu. Oradakiler: "Kırk gündür Erbain çıkarmak için ibadettedir. Çıkmasına iki gün kaldı" dediler. Hacı Halife halvetten çıktığında Pir Fethullah Efendi'nin talebesi olanları anlatıp, onu Erzincan'a götürdü. Pir Fethullah Efendi Hazretleri’nden sonra, Erzincan'da onun yolunu Hacı Halife devam ettirdi.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.