Şühûdî Efendi Hazretleri

Kırklareli

(d.? / ö.1612)

Tanınmış Allah dostlarındandır. Adı Muhammed'dir. Şuhudî adıyla meş­hur olmuştur. Hasköy’de doğdu. 1021 (m.1612) yılında Babaski'de vefat etti. Kabri, Babaski'de bulunmaktadır. Kırklareli ilinin Babaski ilçesinde, Ali Paşa Camii'nde imam hatiplik yaptı. Tasavvufta Şeyh Yakup Efendi'nin soh­betlerine devam etti. Orada kemale erip hilafet aldı. İlim tahsilinde iken dinlediği bir vaazdan etkilendi. O gece bir rüya gör­dü. Rüyasında, kıyamet kopmuş, mahşer yerine toplanmışlar. İnsanlar Sırat Köprüsü'nü geçmek için uğraşıyorlar. Herkes bir kâmil zatı kendine rehber edinmiş, herkesin hali rehberine soruluyordu. Rehberleri olumlu cevap verirse sıratı geçiyorlar, müspet cevap vermezse geçilmiyorlardı. Ben de şaşkın bir halde sıratı geçmek için yaklaştım. Bana: "Rehberin kimdir?" dediler. Ben de: "Rehberim yoktur?" dedim. O sırada nur yüzlü bir zat aniden karşıma çıktı. Bana: "Gel, sen bizim torunlarımızdan ol" dedi. Benim hakkımda iyi şeyler söyledi ve beni de sırattan geçirdiler. Sonra uyandım. Bu rüyanın üzerine, rü­yamda gördüğüm zatı devamlı aradım. Kasabamıza nice zatlar gelip gitti. Hiç­biri ona benzemiyordu. Nihayet bir gün Şeyh Yakup Efendi İstanbul'a gider­ken bizim beldeye uğradı. Huzuruna gittim, elini öptüm. Elini öpünce bana: "Gördüğün rüyanın zuhur etme zamanı yakındır" dedi. Dikkatlice yüzüne baktım. Rüyamda gördüğüm zat olduğunu anladım. Hemen teslim olup, talebeleri arasına girdim. Onunla birlikte İstanbul'a gittim. Sohbetlerinde bulunup, ondan terbiye gördüm."

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.