Akbıyık Sultan Hazretleri

Bursa

(d.? / ö.?)

Sultan II. Murad ve Fatih Sultan Mehmed Han döneminde yaşamış evli­yadandır. Doğum tarihi bilinmemektedir. Sultan II. Murad zamanında Varna seferine katıldı. İstanbul'un fethi sırasında Akşemseddin ile birlikte Fatih'in yanında bulundu. Sultan II. Murad Han 1437 yılında bir temlikname ile Bursa Yenişehir köylerinden birini bu zata vermiş, Fatih de bu temliknameyi tasdik etmiştir. Bu yüzden çok zengin olmuş, malının mülkünün hesabını bilemez hale gelmiştir. Şeyhi Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri ona dünya malı ile meşgul olmama­sını söylemiş. O: "Dünya, ahiretin tarlasıdır" diyerek dışarı çıkarken sarığı düşmüş, bunu hocasının bir kerameti sayıp bir daha başına bir şey giymemiş ve dünya malı ile meşguliyetten uzaklaşmış, malını mülkünü muhtaçlara dağıtmıştır. Sonra da bu hatasını hocasına bağışlatmış, tasavvuf yolunda çok yüksek makamlara erişmiş ve Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri'nin sekiz meşhur halifesinden biri ol­muştur. Bursa'da medfundur.