SELAMİ ALİ EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1595)

Celvetiyye tarikatı büyüklerinden bir zat olup, Menteşe (Aydın)'ın Kozyaka köyündedir. Meşrepleri birbirine zıt olduğu için Niyazi Mısrî ile ara­larında geçen mektuplaşmalar çok önemlidir. Tasavvufla ilgili basılmış risalesiyle, tasavvuf vadisinde ilahîleri çok değerlidir. Üsküdar'da Selamsız, Acıbadem, Bulgurlu camileri ile Bursa'da Çelebi Mehmed Cami civarında bulunan dergâh onun hayırlı eserleri arasındadır. "Hitab-ı Elest" terkibinin delalet ettiği 1104 (m.1595) yılında vefat etmiş, Üsküdar Kısıklı'da yaptırmış olduğu caminin yakınında defnolunmuştur. Halifelerinin önde gelenlerinden olup, hicri 1158 (m.1745) yılında ve­fat ederek Üsküdar Pazarbaşı mahallesinde yaptırdığı dergâha defnedilen Kü­tahyalı Ferayi Ali Efendi Hazretleri de arif ve kâmil bir zattır. Feraî mahlası ile yazdığı ilahileri çok ünlüdür. Onlardan küçük bir örnek aşağıdadır:

Yâ ilâhî âsitânın hastaya dârü'ş-şifâ,

Şerbet-i vaslın içenler buldular derde deva..

Yüce Allah sırlarını mukaddes ve mübarek kılsın.