NASUHİZADE ŞEMSEDDİN EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1833)

Seyyid Nasuhî Üsküdari Hazretleri'nin torunu olup, arif ve fazıl bir zat­tır. "Eyledi Şemseddin Efendi irtihal" mısrasının delaleti olan 1249 (m.1833) yılında vefat ederek makamında bulunduğu büyük dedesi Nasuhi Efendi Hazretleri'nin dergâhında defnedilmiştir. "Vird-i Settar"a Arapça olarak yazdığı "Risale-i Sülûkiyye"si ve Firavun'un imanı hakkında Şeyh-i Ekber Muhyiddin-i Arabî Hazretleri'nin görüşüne uygun olarak Türkçe olarak yazdığı bir risalesi vardır.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.