ZUHURAT BABA HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.?)

İstanbul'un fethi sırasında, Mutlu Kumandan ve Mutlu Asker saflarında yer almak için bu bahtiyarlar arasında yer alan isimsiz kahraman kumandanlar­dan biridir. Rivayete göre, İstanbul'un fethinden birkaç gün önce, ordu saflarında su sıkıntısı çekilmeye başlanmış. O sırada genç bir subay ortaya çıkıp, askerlere tas tas su dağıtmaya başlamış. Komutanlar, subay listesine bakmışlar. Onun adını göremeyince, şüphelenip kendisini sorguya çekmişler.

— Kimsin?

— Fatih Sultan Mehmed Han'ın ordusunda subayım.

— Yalan söylüyorsun.

— Yalan söylemiyorum.

— Adını ve suyu nereden bulduğunu söyle.

— Adımı söylerim ama suyu nereden bulduğumu söylemem.

— Tez yıkın şunu yere! Alın sırtındaki su tulumbasını! demiş. Komuta­nın dediğini yapmışlar, tulumu sırtından alınca içine bakmışlar. Ne görsünler? Uçsuz bucaksız deniz! Hayretler içinde kalmışlar. Sonra bir de bakmışlar ki, Zuhurat Baba ortalıklarda yok. Ertesi gün İstanbul fethedilmiş. Ordu Bakırköy sırtlarına geldiğinde, üze­rinde yeşil bir elbise, başında yeşil bir sarık olan bir zatın yerde yattığını gör­müşler. Bu zatın, orduya su dağıtan Zuhurat Baba olduğunu anlamışlar. Oraya bir mezar kazıp defnetmişler. Kabir, Bakırköy, Zuhurat Baba Caddesi’ndedir.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.