Bergamalı Hacı İbrahim Efendi Hazretleri

Konya

(d.? / ö.?)

Anadolu'nun manevî zenginliği olan velilerdendir. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Doğum ve vefat yerleri ve tarihleri belli değildir. On dokuzuncu asırda yaşadığı anlaşılmıştır. Hacı İbrahim Efendi, arpa ve burçak tarlalarında işçilik yaptığı sırada gördüğü rüya üzerine Seydişehir'e gidip, Hacı Abdullah Dehlevî Hazretleri'nin sohbet ve derslerine katıldı. Kısa zamanda yetişip hilafet alarak Bergama'ya döndü. Her yıl üç aylarda Seydişehir'e gidip, mürşidinin hizmetinde bulundu. On ikinci defa gelişinde, mürşidi: "İbrahim! Bu yıl hacca git" dedi. İbrahim Efendi'nin malî durumu iyi de­ğildi. Buna rağmen efendisine "Peki" deyip yola çıktı. Hocasının himmetiyle hac farizasını yerine getirdi. Bundan sonra malî durumu da düzeliverdi. İbrahim Efendi, zaman zaman hocası tarafından irşad için bazı yerlere gönderiliyordu. Son olarak gönderildiği Mahmudiye kasabasına yerleşmesini emretti. Mahrumiyet yeri olmasına rağmen hocasının emri olduğu için bu ka­sabaya yerleşti. İbrahim Efendi, Davud Aleyhisselam gibi bir gün oruç tutar, bir gün iftar ederdi. Ömrünün son günlerinde mürşidi gibi Bayram günleri hariç bütün gün­lerini oruçla geçirmeye başladı. Gece sabaha kadar ibadet ederdi. Gece na­mazlarında Kur'an-ı Kerim'i hatmederdi.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.