MUHAMMED ŞAKİR EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.? / ö.1852)

Halvetiyye tarikatın Cerrahiye şubesi şeyhlerinden âşık bir zat olup İstanbulludur. "Muazzez göçtü ya Hû Şeyh Şakir bezm-i dîdare" mısrasının de­laleti olan 1269 (m.1852) yılında vefat edip Fatih civarında bulunan Nişancı Camii karşısında defnedilmiştir. "Etvâr-ı Seb'a" adında bir risalesi ile “Dîvan-ı îlâhiyât”ı vardır. İlahilerinden bir örnek aşağıdadır:

Mürşid etinden nûş-i şerab et.

Sonra derûnün aşkına kebap et.

Sine-i şevkın bezme rebab et.

Râh-ı Hûda'ya böyle şitâb et.

Halifelerinden Tevfik Efendi Hazretleri'nin de "Dîvan-ı İlâhiyyat"ı var­dır.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek eylesin.