NECCARZADE MUHAMMED SIDDIK EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.1719 / ö.1794)

Anadolu velilerindendir.1131 (m.1719) yılında İstanbul'da doğdu. Büyük veli Neccarzâde Mustafa Efendi Hazretleri'nin oğludur. Küçük yaşta ilim tahsiline başlayan Muhammed Sıddık Hazretleri, ilim ve tasavvuf yolunu babasından ve Mustafa Fenciyi Efendi'den öğrendi. Nakşibendiyye ve Halvetiyye, yollarının büyüklerindendi. Tasavvuf yolunda hilafet aldıktan sonra Hüdayi Dergâhı’nda irşad faaliyetlerine başladı. Babası­nın vefatından sonra yerine geçerek, Rumelihisarı’ndaki yalısında taliplerine hizmete devam etti. Bir ara Aziz Mahmud Hüdayi Dergâhı’na tayin edilip irşad hizmetlerine başladıysa da bir yıl sonra tekrar yalısına dönüp orada hizmetlerini sürdürdü. Muhammed Sıddık Efendi, 1208 (m.1794) yılında Rumelihisarı'ndaki dergâhında vefat etti. Sinan Paşa Camii'nin kuzey duvarı üzerindeki mesci­dinde babasının yanında defnedildi. Bir gün Eyüp'teki Kaşgari Mescidi'nden biri gelip, hocaları İsa Efendi'nin şifa bulması için dua istediğinde: "Selamet-i hatimesi için Fatiha okuyalım" buyurdu. İsa Efendi'nin o sa­atte öldüğü anlaşıldı. Sevenlerinden biri ziyaret için huzuruna gelmişti. Musta­fa Sıddık Efendi, o zatı görünce: "Arkadaşın felan zat üç güne kadar makam sahibi olacak. Git kendisine müjdele" buyurdu. O da gidip durumu müjdeledi. Üç gün sonra Allahü Teala'nın izniyle dediği gibi oldu. Muhammed Sıddık Efendi'nin şiirlerini topladığı bir Divan'ı ve Esfar-ı Erbaa adında bir eseri vardır.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.