Beşik Baba Hazretleri

Elazığ

(d.? / ö.?)

Geçmişi hakkında yazılı bilgi bulunmayan Beşik Baba Hazretleri'nin türbesi, Harput'ta, Balak Gazi bahçesinde bulunmaktadır. Bir vesile ile naaşının günümüze kadar bozulmadan geldiği görülen Beşik Baba Hazretle­ri'nin, Harput'un fethine gelen İslam ordularıyla birlikte bölgeye geldiği anla­şılmaktadır. Harput'un fethi sırasında şehit düştüğü ve bu günkü türbesine defnedildi­ği anlaşılmaktadır. Bölge halkı tarafından sık sık ziyaret edilen Beşik Baba Hazretleri de diğerleri gibi bölge halkının iftihar kaynağıdırlar.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.