AHISKALI ABDULLAH EFENDİ HAZRETLERİ

İstanbul

(d.1733 / ö.1813)

Anadolu velilerindendir. Adı Abdullah, nisbesi Ahıskatı, lakabı Ziyâüddin, künyesi Ebu Abdullah'tır. 1146 (m.1733) yılında Ahıska'nın Özgün nayiseni bağlı Urpala köyünde doğdu. Ahıska halen millî sınırlarımızın dışında kalmış Gürcistan toprağıdır. Abdullah Efendi'nin doğduğu yıllarda bir Osmanlı memleketi idi. Ahıskalı Abdullah Efendi, 1228 (m.1813) yılında Üsküdar'da vefat etti. Karacaahmed mezarlığının Söğütlüçeşme tarafında medfundur. Çocukluğunda, âlim bir zat olan babasıyla Şam'a gitti. İlim tahsiline ora­da başladı. Daha sonra yine babasıyla memleketine döndü. Babasının vefatın­dan sonra tahsil için Kars'a geldi. O sırada Kars'ta bulunan İsmail b. Muhammed Berküşâdî'den tahsilini tamamlayıp icazet aldı. Oradan Erzurum'a geçti. Yörenin ilim ve irfan sahipleriyle uzun süre görüşüp tanıştıktan sonra Diyarbakır'a geçti. Burada tahsilini daha da ilerletme imkânı buldu. Abdullah Efendi, o sırada Mısır'da bulunan Abdüsselam Erzincânî Hazretleri'ni görmek üzere Mısır'a gitti. Oradan da istediği ilimleri elde edip 1761 yılında İstanbul'a geldi. Eser yazmaya başladı. Birbirinden değerli eserler yazmayı başardı. Ahıskalı Abdullah Efendi Hazretleri’nin irşadı, daha çok ilim yayma ve öğretme şeklinde geçmiştir.

Yüce Allah sırrını mukaddes ve mübarek kılsın.