Osman b. Ahmed Perteki Hazretleri Efendi

Niğde

(d.? / ö.?)

Şazeliyye ve Nakşibendiyye tarikatlarının fazilet ve kemal sahiplerinden bir zat olup, Niğde'ye bağlı Pertek köyünde doğmuştur. Mısır'da dinî ve ma­nevî tahsil ve terbiyesini tamamladıktan sonra memleketine dönerek tedris ve irşatla meşgul oldu. Eserlerinden Celcelutiyye Şerhi'nin sonunda, ilim ve irfan tahsili için kırk beş yıl kadar seyahat ve mücadele ettiğini ve ömrünün sonunda Niğde'de bir Nakşibendiyye zaviyesi yaptırdığını yazmaktadır. Eserleri basılmamış olup aşağıdadır:

Şerh-i Vird-i Settâr

Şerh-i Devri'l-A'lâ

Şerh-i Hizb-i Nevevî

Şerh-i Salât-ı Meşîşe

Şerh-i Celcelûtiyye

İnkişâfü'l-Kulâb'

Şerh-i İsm-i A'zam.

Yüce Allah sırrını takdis buyursun ve mübarek eylesin.